St.prp. nr. 1 (2004-2005)

Innledning til programområde 16 Fiskeri- havbruks- og kystforvaltning

For budsjetterminen 2005 under Fiskeri- og kystdepartementet
Utgiftskapitler: 1000–1070, 2415 og 2540 Inntektskapitler: 4000–4070

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget