St.prp. nr. 1 (2004-2005)

Innledende del

For budsjetterminen 2005 under Barne- og familiedepartementet Utgiftskapitler: 0800–0868, 2530 Inntektskapitler: 3854, 3855, 3859

Les dokumentet

Særskilt vedlegg: Q-1073 B Kjønnsperspektiv i budsjettarbeidet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget