St.prp. nr. 1 (2004-2005)

Innledende del

FOR BUDSJETTERMINEN 2005
Utgiftskapitler: 0800–0868, 2530 Inntektskapitler: 3854, 3855, 3859

Les dokumentet

Særskilt vedlegg: Q-1073 B Kjønnsperspektiv i budsjettarbeidet

Følg proposisjonen på Stortinget