St.prp. nr. 1 (2004-2005)

Hovedinnledning

For budsjetterminen 2005 under Utenriksdepartementet
Utgiftskapitler: 100–197 Inntektskapittel: 3101

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget