St.prp. nr. 1 (2005-2006)

For budsjettåret 2006

FOR BUDSJETTÅRET 2006
Utgiftskapittel: 1400–1472 og 2465 Inntektskapittel: 4400–4472, 5322 og 5621

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget