St.prp. nr. 1 (2005-2006)

Hovedinnledning

FOR BUDSJETTÅRET 2006
Utgiftskapitler: 100–197 Inntektskapittel: 3101

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget