St.prp. nr. 1 (2005-2006)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgjevar: Justis- og politidepartementet

Svalbardbudsjettet

FOR BUDSJETTÅRET 2006 — Svalbardbudsjettet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget