St.prp. nr. 1 (2006-2007)

Innledende del

FOR BUDSJETTÅRET 2007
Utgiftskapitler: 700–761 og 2711–2790 Inntektskapitler: 3700–3751, 5572 og 5631

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget