St.prp. nr. 1 (2006-2007)

Innledende del

FOR BUDSJETTÅRET 2007
Utgiftskapitler: 061, 400–480 Inntektskapitler: 3061, 3400–3474 og 5630

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget