St.prp. nr. 1 (2006-2007)

Hovedinnledning

FOR BUDSJETTÅRET 2007
Utgiftskapitler: 100–172 Inntektskapittel: 3100

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget