St.prp. nr. 1 (2006-2007)

Svalbardbudsjettet

FOR BUDSJETTÅRET 2007 — Svalbardbudsjettet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget