St.prp. nr. 1 (2007-2008)

For budsjettåret 2008 under Fiskeri- og kystdepartementet
Utgiftskapitler: 1000–1070, 2415 og 2540 Inntektskapitler: 4000–4070 og 5575

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget