Proposisjoner til Stortinget

St.prp. nr. 1 (2007-2008)

For budsjettåret 2008 under Kultur- og kirkedepartementet Utgiftskapitler: 300–342 Inntektskapitler: 3300–3342, 5568

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget