Proposisjoner til Stortinget

St.prp. nr. 1 (2007-2008)

For budsjettåret 2008 under Kunnskapsdepartementet Utgiftskapittel: 200–288 og 2410 Inntektskapittel: 3200–3288, 5310 og 5617

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget