St.prp. nr. 1 (2008-2009)

Den kongelige proposisjon om statsbudsjettet for budsjettåret 2009

Den kongelige proposisjon om statsbudsjettet for budsjettåret 2009

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget