St.prp. nr. 1 (2008-2009)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

FOR BUDSJETTÅRET 2009
Utgiftskapitler: 1800–1870, 2440 og 2490 Inntektskapitler: 4800–4860, 5440, 5490, 5582, 5680 og 5685

Les dokumentet

St.prp. nr. 1

(2008-2009)

FOR BUDSJETTÅRET 2009

Utgiftskapitler: 1800–1870, 2440 og 2490

Inntektskapitler: 4800–4860, 5440, 5490, 5582, 5680 og 5685

Tilråding fra Olje- og energidepartementet av 12. september 2008, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II)

Særskilt vedlegg: Meddelte vassdragskonsesjoner, tillatelser meddelt i 2007

Følg proposisjonen på Stortinget