St.prp. nr. 1 (2008-2009)

For budsjettåret 2009 under Utenriksdepartementet Utgiftskapitler: 100–172 Inntektskapittel: 3100

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget