St.prp. nr. 1 (2008-2009)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

FOR BUDSJETTÅRET 2009
Utgiftskapitler: 100–172 Inntektskapittel: 3100

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget