St.prp. nr. 1 (2008-2009)

For budsjettåret 2009 under Fiskeri- og kystdepartementet Utgiftskapitler: 1000–1070, 2415 og 2540 Inntektskapitler: 4000–4070 og 5575

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget