St.prp. nr. 1 (2008-2009)

FOR BUDSJETTÅRET 2009
Utgiftskapitler: 1000–1070, 2415 og 2540 Inntektskapitler: 4000–4070 og 5575

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget