St.prp. nr. 1 (2008–2009)

For budsjettåret 2009 under Nærings- og handelsdepartementet Utgiftskapitler: 900–953, 2421, 2426 og 2460 Inntektskapitler: 3900–3961, 5325, 5326, 5460, 5574, 5613, 5625 og 5656

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget