St.prp. nr. 1 (2008–2009)

FOR BUDSJETTÅRET 2009
Utgiftskapittel: 200–288 og 2410 Inntektskapittel: 3200–3288, 5310 og 5617

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget