St.prp nr. 1 Tillegg nr. 1 (1997-98)

Om endring av proposisjonen om statsbudsjett for 1998 som følge av opphevelse av eksisterende eneretter i telesektoren

FOR BUDSJETTERMINEN 1998 — Om endring av proposisjonen om statsbudsjett for 1998 som følge av opphevelse av eksisterende eneretter i telesektoren

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget