St.prp nr. 1 Tillegg nr. 1 (2000-2001)

Om endring av Kulturdepartementets budsjettforslag for 2001

For budsjetterminen 2001 — Om endring av Kulturdepartementets budsjettforslag for 2001

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget