St.prp nr. 1 Tillegg nr. 1 (2000-2001)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgjevar: Kulturdepartementet

Om endring av Kulturdepartementets budsjettforslag for 2001

FOR BUDSJETTERMINEN 2001 — Om endring av Kulturdepartementets budsjettforslag for 2001

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget