St.prp nr. 1 Tillegg nr. 1 (2007-2008)

FOR BUDSJETTÅRET 2008

FOR BUDSJETTÅRET 2008
Om endring av St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet 2008 (Stortingets billighetserstatningsordning – økt saksbehandlingskapasitet i Justissekretariatene mv.)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget