St.prp nr. 1 Tillegg nr. 11 (1999-2000)

Overføring av aksjer til Statens Bankinvesteringsfond

For budsjetterminen 2000 — Overføring av aksjer til Statens Bankinvesteringsfond

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget