St.prp nr. 1 Tillegg nr. 11 (1999-2000)

Overføring av aksjer til Statens Bankinvesteringsfond

FOR BUDSJETTERMINEN 2000 — Overføring av aksjer til Statens Bankinvesteringsfond

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget