St.prp nr. 1 Tillegg nr. 2 (1996-97)

Satser for tonnasjeskatt

For budsjetterminen 1997 — Satser for tonnasjeskatt

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget