St.prp nr. 1 Tillegg nr. 2 (1996-97)

Satser for tonnasjeskatt

FOR BUDSJETTERMINEN 1997 — Satser for tonnasjeskatt

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget