St.prp nr. 1 Tillegg nr. 5 (2004-2005)

Kjøp av sjøtransporttenester på strekninga Bergen - Kirkenes. Avtale for perioden 2005-2012.

For budsjetterminen 2005 — Kjøp av sjøtransporttenester på strekninga Bergen - Kirkenes. Avtale for perioden 2005-2012.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget