St.prp nr. 1 Tillegg nr. 6 (1999-2000)

Om tilleggsforslag på statsbudsjettet for 2000 under kapittel administrerte av Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet

Om tilleggsforslag på statsbudsjettet for 2000 under kapittel administrerte av Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget