St.prp nr. 1 Tillegg nr. 7 (2000-2001)

Endring på statsbudsjettet 2001 under Nærings- og handelsdepartementet

FOR BUDSJETTERMINEN 2001 — Endring på statsbudsjettet 2001 under Nærings- og handelsdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget