St.prp nr. 1 Tillegg nr. 7 (2000-2001)

FOR BUDSJETTERMINEN 2001 Endring på statsbudsjettet 2001 under Nærings- og handelsdepartementet

Til innhaldsliste

1 Innleiing

I denne proposisjonen legg Nærings- og handelsdepartementet fram endringsforslag på statsbudsjettet 2001 i samsvar med pkt. 2 nedanfor.

Til forsida