St.prp nr. 1 Tillegg nr. 8 (2000-2001)

Om endringer av forslag til statsbudsjett for 2001 m.m. under Sosial- og helsedepartementet

For budsjetterminen 2001 — Om endringer av forslag til statsbudsjett for 2001 m.m. under Sosial- og helsedepartementet

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget