St.prp nr. 1 Tillegg nr. 8 (2000-2001)

FOR BUDSJETTERMINEN 2001 Om endringer av forslag til statsbudsjett for 2001 m.m. under Sosial- og helsedepartementet

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Sosial- og helsedepartementet (SHD) legger med dette fram forslag om endringer i bevilgningsforslagene under enkelte kapitler i statsbudsjettet medregnet folketrygden.