St.prp. nr. 10 (1996-97)

Om endringer på statsbudsjettet for 1996

Om endringer på statsbudsjettet for 1996

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget