Proposisjoner til Stortinget

St.prp. nr. 10 (1996-97)

Om endringer på statsbudsjettet for 1996

Om endringer på statsbudsjettet for 1996

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget