St.prp. nr. 10 (2001-2002)

Om samtykke til ratifikasjon av en avtale med tilhørende vedlegg om endring av Konvensjon om opprettelse av Det europeiske frihandelsforbund (EFTA) av 4. januar 1960, undertegnet i Vaduz 21. juni 2001

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget