St.prp. nr. 11 (2007-2008)

Om samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens ­beslutning nr. 21/2007 av 27. april 2007 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2006/73/EF av 10. august 2006 og forordning 1287/2006 av 10. august 2006 om investeringsforetak m.v.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget