St.prp. nr. 12 (2000-2001)

Om samtykke til at Norge deltar i EØS-komitébeslutning om innlemmelse av diversedirektivet (95/2/EF), fargestoffdirektivet (94/36/EF) og søtstoffdirektivet (94/35/EF) i EØS-avtalen

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget