St.prp. nr. 12 (2006-2007)

Om endringar på statsbudsjettet for 2006 under diverse kapittel administrerte av Justis- og politidepartementet

Om endringar på statsbudsjettet for 2006 under diverse kapittel administrerte av Justis- og politidepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget