St.prp. nr. 12 (2007-2008)

Om endringar i statsbudsjettet for 2007 under Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Om endringar i statsbudsjettet for 2007 under Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget