Proposisjoner til Stortinget

St.prp. nr. 12 (2008-2009)

Rettferdsvederlag frå statskassa (Arbeidet i rettferdsvederlagsutvala i 2007 mv.)

Rettferdsvederlag frå statskassa (Arbeidet i rettferdsvederlagsutvala i 2007 mv.)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget