St.prp. nr. 13 (1996-97)

Publisert under: Regjeringen Jagland

Utgiver: Sosial- og helsedepartementet

Om endringer i statsbudsjettet for 1996 under enkelte kapitler under Sosial- og helsedepartementet

Om endringer i statsbudsjettet for 1996 under enkelte kapitler under Sosial- og helsedepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget