St.prp. nr. 13 (1996-97)

Om endringer i statsbudsjettet for 1996 under enkelte kapitler under Sosial- og helsedepartementet

Om endringer i statsbudsjettet for 1996 under enkelte kapitler under Sosial- og helsedepartementet

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget