St.prp. nr. 14 (1998-99)

Om delvis bompengefinansiering av prosjekter og tiltak på Nord-Jæren i Rogaland

Om delvis bompengefinansiering av prosjekter og tiltak på Nord-Jæren i Rogaland

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget