St.prp. nr. 14 (2005-2006)

Om samtykke til inngåelse av en rammeavtale av 4. april 2005 mellom regjeringen i Kongeriket Norge og regjeringen i Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland om petroleumssamarbeid over ­grenselinjen

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget