St.prp. nr. 15 (2002-2003)

Om samtykke til ratifikasjon av en avtale med tilhørende vedlegg mellom EFTA-statene og Singapore undertegnet på Island 26. juni 2002 (frihandelsavtale)

Les dokumentet

Særskilt vedlegg: Vedlegg til avtale mellom EFTA-statene og Singapore (frihandelsavtale)

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget