St.prp. nr. 15 (2003-2004)

Om endringer på statsbudsjettet for 2003 under kapitler administrert av Utdannings- og forskningsdepartementet

Om endringer på statsbudsjettet for 2003 under kapitler administrert av Utdannings- og forskningsdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget