St.prp. nr. 15 (2003-2004)

Om endringer på statsbudsjettet for 2003 under kapitler administrert av Utdannings- og forskningsdepartementet

Om endringer på statsbudsjettet for 2003 under kapitler administrert av Utdannings- og forskningsdepartementet

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget