St.prp. nr. 15 (2003-2004)

Om endringer på statsbudsjettet for 2003 under kapitler administrert av Utdannings- og forskningsdepartementet

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Utdannings- og forskningsdepartementet legger i kapittel 2 i denne proposisjonen fram forslag til endringer i enkelte bevilgninger i statsbudsjettet for 2003. I kapittel 3 fremmer departementet forslag om å avskrive statens kapital i to selskaper. I tillegg gis det en omtale av hvordan arealbehovet til Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet planlegges dekket.