St.prp. nr. 16 (1998-99)

Om endringer i bevilgninger under folketrygden i statsbudsjettet for 1998

Om endringer i bevilgninger under folketrygden i statsbudsjettet for 1998

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget