St.prp. nr. 16 (2001-2002)

Om endringar på statsbudsjettet for 2001 under diverse kapittel administrerte av Justis- og politidepartementet

Om endringar på statsbudsjettet for 2001 under diverse kapittel administrerte av Justis- og politidepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget