St.prp. nr. 16 (2008-2009)

Om endringar i statsbudsjettet for 2008 under Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Om endringar i statsbudsjettet for 2008 under Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget