St.prp. nr. 17 (1997-98)

Om endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 under Landbruksdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget