St.prp. nr. 17 (2003-2004)

Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet 2003 under Barne- og familiedepartementet

Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet 2003 under Barne- og familiedepartementet

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget