St.prp. nr. 17 (2003-2004)

Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet 2003 under Barne- og familiedepartementet

Til innhaldsliste

1 Innleiing

I denne proposisjonen legg Barne- og familiedepartementet fram endringsforslag på statsbudsjettet for 2003 i samsvar med pkt. 2 nedanfor.

Til forsida