St.prp. nr. 17 (2006-2007)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Utenriksdepartementet

Om endringar i statsbudsjettet for 2006 under kapittel administrerte av Utanriksdepartementet

Om endringar i statsbudsjettet for 2006 under kapittel administrerte av Utanriksdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget