St.prp. nr. 17 (2006-2007)

Om endringar i statsbudsjettet for 2006 under kapittel administrerte av Utanriksdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget